Wat is bioresonantie therapie?...

Bioresonantie is een therapie die gebaseerd is op de nieuwste inzichten in de biofysica. Een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Bij ziekte of disbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn. Deze verstoring wordt met bioresonantie apparatuur vastgesteld. Vervolgens wordt een  verstoring  hersteld met bioresonantie apparatuur door specifieke trillingen toe te dienen die tegengesteld zijn aan de schadelijke trillingen. Het lichaam wordt zo aangezet het zelfherstellend vermogen optimaal te gaan gebruiken. Al dan niet in combinatie met ondersteuning van homeopathie. Bioresonantie therapie levert bij veel aandoeningen, maar speciaal bij chronische en steeds terugkerende klachten mooie resultaten. Klachten van onbegrepen oorzaak kunnen met bioresonantie vaak achterhaald worden, doordat tijdens de bioresonantie- analyse het lichaam uitgebreid onderzocht wordt en niet enkel naar de meest voor de hand liggende oorzaken van symptomen gekeken wordt. Je zou kunnen zeggen een volledige APK op zowel de fysiologie, pathologie en psyche. Ook het opsporen van tekorten in het lichaam behoort tot de analyse, bijvoorbeeld vitaminen en mineralen en het rantsoen. Bioresonantie is een holistische therapie. Bio - balans werkt niet met standaard middelen bij ziektes en symptomen. Omdat elk mens en dier uniek is heeft ieder individu een andere aanpak nodig. Deze holistische methode streeft naar herstel van de natuurlijke balans waarin het zelfherstellend vermogen wordt gestimuleerd en het lichaam makkelijker z'n eigen balans kan behouden zonder hulp van buitenaf. Klik op de afbeelding voor een introductie filmpje...
© Bio-balans 2016 - Telefoon 06-10116713 - info@bio-balans.nl - Noordwijkerhout
Werking van Bioresonantie  Bioresonantie werkt door middel van trillingen, frequenties. Het werkt volgens hetzelfde principe als twee stemvorken van dezelfde frequentie die met elkaar resoneren. In onderstaand filmpje kunt u zien hoe een stemvork vanzelf gaat trillen als een andere stemvork met dezelfde frequentie wordt aangeslagen. Net als bij de twee stemvorken met dezelfde frequenties, kan een bioresonantie apparaat gebruikt worden om de gezonde frequenties in het lichaam te activeren en versterken. De ongezonde orgaansystemen gaan zo vanzelf meetrillen met de versterkte gezonde orgaandelen. Ziekmakende frequenties worden uitgedoofd en symptomen verdwijnen. Klik op de afbeelding voor een filmpje...
Bio - balans
Bioresonantie therapie gebaseerd op de nieuwste inzichten in de biofysica, Volgens de methode van Paul Schmidt
          Wat ons bezielt ~ Voor mens en dier
Home Werkwijze Bach remedies Homeopathie Tarieven / Contact Ervaringen Recensies Over mij