• 06-10116713
  • info@bio-balans.nl
Sleek & Beautiful

Volgens de methode van Paul Schmidt

Veterinaire bioresonantie

Homeopathie / Bachbloesem therapie / Celzouten therapie

Op weg naar herstel

Gediplomeerd therapeut

Sleek & Beautiful

Bioresonantie therapie

Klachten van onbegrepen oorzaak kunnen met een bioresonantie analyse vaak achterhaald worden. Met het bioresonantie apparatuur zijn we in staat het lichaam te “scannen”. Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektromagnetische trillingen van het eigen lichaam. Zwakke elektromagnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektromagnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van elektrodes worden opgevangen. De uitslagen van de scan worden geanalyseerd waardoor er een goed beeld ontstaat over welke cellen aangestuurd moeten worden en welke supplementen het lichaam nodig heeft om weer in balans te komen. Hierdoor gaat het immuunsysteem omhoog, wordt lichamelijke stress verminderd en daarmee de gezondheid in zijn geheel verbeterd.

Sleek & Beautiful

Bach Bloesem therapie

Bach bloesems werken op de geestelijke, emotionele en lichamelijke oorzaak van klachten. Bach bloesems verminderen interne spanning en stress bij dieren. Ongewenste gedrag kan veroorzaakt worden door angst en op die emotie kunnen Bach bloesems goed worden ingezet. Bach bloesems pakken de onderliggende emoties van ongewenst en dominant gedrag aan en kunnen dan snel merkbaar resultaat geven. Het voordeel van Bach bloesems is dat de druppels niet giftig, versuffend of verslavend zijn. Het individu wordt emotioneel weer in balans gebracht op een zachte wijze. Normaliter zal een bach bloesem therapeut zoeken naar de bloesems die passen bij het specifieke dier en het emotionele probleem, bio-balans doet dit ook maar test daarnaast ook de bloesems met het bioresonantie apparatuur zo weet u zeker dat de juiste bloesems worden ingezet.

Sleek & Beautiful

Celzouten therapie

Celzouten zijn natuurlijke mineralen, die in het lichaam voorkomen. Deze mineralen bevinden zich in de cellen en spelen een belangrijke rol in de stofwisseling. Als er een tekort is aan bepaalde celzouten, komt een deel van de celprocessen moeizamer of niet op gang. Bij een structureel tekort gaat u dat aan de oppervlakte merken. Bijvoorbeeld vermoeidheid, immuun zwakte, of bepaalde ziekteverschijnselen die ontwikkelen. Dit kunt u voorkomen door extra toe te dienen. Afhankelijk van de aandoening kunt u de celzouten toedienen die de moleculen weer in beweging brengen. De aanwezigheid van celzouten is een voorwaarde voor het goede verloop van alle essentiële functies in het lichaam waarvan oa: de organen, bloedbeeld maar zeker ook het bewegingsapparaat wat van essentieel belang is bij bv sportprestaties. Bio-balans werkt met lactose vrije celzouten.

Sleek & Beautiful

Bioresonantie werkwijze

Ik kom bij u op locatie voor een intake. We bespreken wat de klachten zijn. Dan neem ik wat monsters af zoals speeksel, haar monster en een klein beetje mest. In mijn praktijkruimte voer ik de analyse uit. Vervolgens kom ik terug bij u op locatie om de behandeling uit te voeren.

Sleek & Beautiful

Behandel plan

Na het uitvoeren van de analyse heb ik een goed beeld over de gezondheid en de gemoedstoestand van uw dier, dan stellen we een behandel plan op. Hoeveel behandelingen nodig zijn om het behandelplan te doorlopen is niet van te voren te zeggen, dat is per dier en aandoening verschillend.

Sleek & Beautiful

Behandelen op afstand

Mocht de afstand te groot zijn dan is het ook mogelijk de monsters per post toe te sturen. Aandoeningen zoals bacteriën, schimmels, parasieten en de bach bloesems zijn prima op afstand te behandelen. U krijgt dan een volledig conclusierapport en eventueel behandelflesjes toegestuurd.

Sleek & Beautiful

Informatie bijeenkomst

Mijn doel is zo veel mogelijk paarden van hun (vaak niet te achterhalen) klachten af te helpen. Bij voldoende animo kom ik ook graag bij u op stal om uitgebreid uitleg te geven over de energetische behandelwijze (incl. beeld en film materiaal). Lijkt u dit interessant neem dan contact op via info@bio-balans.nl