Fysiek en Mentaal gezond (Informatie)

SHOCK CONFLICTEN

Traumatische ervaringen uit het verleden worden opgeslagen wanneer het niet in het vermogen ligt om een ​​stressvolle, traumatische situatie te verwerken. Wanneer we een onverwachte dramatische, emotionele schok of conflict ervaren waarvoor we een beperkte coping strategie hebben, dan zal de ervaring in het lichaamsveld worden ingeprent.

Bedenk dat de ernst van trauma voor ieder mens en dier verschild. Elk conflict begint in de hersenen (Voorbeeld: Als mensen een nare gebeurtenis ervaren horen of zien grijpt men meteen met beide handen naar het hoofd).

We zijn het resultaat van een reeks gebeurtenissen en patronen die we hebben meegemaakt gedurende ons leven (dit geldt ook voor dieren). Alle herinneringen worden opgeslagen in het lichaamsveld die verschillende bewuste en onderbewuste geloofsstructuren en emotionele patronen vormen, wat resulteert in gewoonten, gezondheidstoestanden en persoonlijkheid die positief of negatief kunnen zijn voor expansie.

Paarden zijn (in tegenstelling tot wij mensen) ‘gelukkig’ in staat om te leven in het hier en nu. Een paard heeft niet de hersencapaciteit om te beredeneren (na te denken over verleden en toekomst). Een paard is tevreden bij goede verzorging, voldoende bewegingsvrijheid, contact met zijn soortgenoten en goede voeding. Toch kan het zo zijn dat een paard bepaald gedrag vertoont en/of fysieke klachten ervaart als gevolg van traumatische ervaringen uit het verleden.

NES onderzoek heeft een verband tussen het ontstane type shock/conflict, de locatie van deze oscillaties, relaispunten in de hersenen en correlerende weefsels in het lichaam geïdentificeerd. In feite vormt dit een verbinding tussen het mentale, emotionele en fysieke lichaam waar uitgaande schokken kunnen resulteren in een lichamelijke ziekte. Voorbeeld: Na een traumatische ervaring waarbij  lichamelijk letsel een rol heeft gespeeld zal het lichaam (gedeeltelijk)helen, het conflict blijft echter opgeslagen waardoor 100% genezing achterwegen kan blijven.

Het hersen-hologram waar verstoringen zich bevinden. Ook geeft de scan een advies welke infoceuticals ingezet kunnen worden voor mentaal en fysiek herstel.

EMOTIES (ENERGIE IN BEWEGING)

Emoties zijn een uitdrukking van hoe we ons voelen en hoe wij energie channelen die we hebben verzameld in onze omgeving. De NES scan geeft aan waar er mogelijk een disbalans zit in emotionele informatiepatronen. Emoties vormen zich in twee verschillende groepen:

♥ Degenen die zijn gebaseerd op vertrouwen en acceptatie (waardering, mededogen, nederigheid, vreugde, liefde, vrede).               

♥ Degenen die zijn gebaseerd op angst (verlatenheid, woede, wanhoop, afgunst, angst, verdriet, schuld, zorg)

Bij dieren geldt dat zij soms geen keus hebben ivm gedwongen (ongezonde)leefomstandigheden. Bij dieren zullen wij mensen verantwoordelijkheid moeten nemen om gezonde leefomstandigheden voor het dier te creëren. 

7 FASES VAN TRANSFORMATIE

De NES scan zal ook indicaties geven van waar energetische onevenwichtigheden bestaan ​​in de zeven chakra’s, die de energetische centra van het lichaam zijn. Door de schuld los te laten, begrip en oplossing te brengen voor emotionele schokken uit het verleden, conflicten en trauma’s kunnen herinneringen worden geïntegreerd. Naarmate de energie wordt verfijnd wordt deze geïntegreerd in het lichaamsveld, waardoor structuren worden gecreëerd die een hoger doel dienen.

Wie we nu zijn, is een weerspiegeling van wie we waren, wat we hebben meegemaakt en onze reacties op de ervaring. Door het begrip van het verleden te ontwikkelen kunnen we verschillende perspectieven ervaren van het nu en hoe we ons in de toekomst begeven.

Een van de instellingen op MiHelth wordt de ‘transformatiecyclus’ genoemd. Het is ontworpen om evenwicht, integratie en samenhang tussen de zeven centra te brengen en oude beperkende overtuigingen, patronen en herinneringen te transformeren. Het helpt bij het bewerkstelligen van de transformatie van de perceptie van herinneringen (gevoelens en ervaringen) die genezing mogelijk blokkeren. Het transformatieproces omvat vaak het veranderen van het onvermogen om iets tot uitdrukking te brengen in een staat waar het vrij is om het uit te drukken.

Tijdens de transformatie kunnen dieren(en mensen) lange stilzwijgende stiltes uiten, zowel verbaal als door veranderingen in hun lichaam of bewegingen. De ‘mi-Health’ stemt op zijn beurt elk van de zeven centra af en zorgt voor samenhang in het hele systeem.

Belangrijk!

Uw (dieren)arts is de eerst verantwoordelijke in de gezondheidszorg. Een consult bij bio-balans kan nooit een (dieren)arts vervangen. Bio-balans staat open voor samenwerking met reguliere artsen.

Visits: 883